Bij vragen, neem contact op via de gegevens genoemd onder Organisatie.

Opleiding instructeur Basissport Allround -Sport (Opleiding)

dinsdag 3 oktober 2023 15:30 - zondag 1 december 2024 21:03
  • € 2.485,00
= Plaats beschikbaar
= Wachtlijst
= Last minute
(mogelijk een ander tarief)
= Inschrijfperiode nog niet gestart
= Inschrijven niet mogelijk
 
Algemene informatie
Status Inschrijven niet mogelijk
Inschrijving mogelijk vanaf 15-6-2023 01:00
Inschrijven voor 2-10-2023
Organisatie
E-mail academy@knhs.nl
Locatie
Adres Nationaal Hippisch Centrum
De Beek 125
3852 PL ERMELO
Telefoon +31577408300
Website www.knhs.nl
  • Aanvullende informatie
Heb jij de opleiding Aspirant Instructeur Manege of Allround succesvol afgerond en wil je meer leren over het instructeursvak? Dan is het Sporttraject Instructeur Basissport (ORUN 3) echt iets voor jou!
Je hebt een sportstand in dressuur (Z1+1) of springen(1.30+1), eventing (Z+1), behaald met een paard. De sportstand mag niet ouder zijn dan 10 jaar n behaald voor 1 september 2023.

Als Instructeur Basissport ben je zelfstandig Instructeur en geef je lessen aan ruiters met of zonder eigen paard en aan wedstrijdruiters in de laagste wedstrijdklassen van de breedtesport (B/L).
Je geeft les op maneges, verenigingen of aan particulieren. Je begeleidt paardensporters van uiteenlopende leeftijden en niveaus. Je mag lessen verzorgen uit de ruiteropleiding ‘Zilver’ van de KNHS. Je hebt niet alleen oog voor rijtechniek, maar besteedt in de lessen ook aandacht aan persoonlijke begeleiding van ruiters en ruiterfitheid. Je hebt oog voor paardenwelzijn en adviseert over de omgang met het paard. Ook kun je paardensportactiviteiten organiseren. Onder jouw supervisie kunnen Aspirant Instructeurs lesgeven op de manege en/of vereniging.
Het sporttraject Instructeur Basissport Allround is het vervolg op het sporttraject Aspirant Instructeur Allround. Dit is een traject voor ruiters die in de sport op Z-niveau of hoger actief zijn/ hebben gepresteerd in de disciplines springen (1.30 +1), dressuur(Z1+1) of eventing (Z+1) (met een paard en mag in verleden behaald zijn maar niet langer dan 10 jaar geleden en voor 1 september 2023).

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je tijdens het Aspirant Instructeur examen voor de onderdelen rijden en lesgeven minimaal een 7 gehaald. Is niet het benodigde cijfer behaald tijdens het examen maar wil je toch deelnemen dan kun je door middel van een toelatingsexamen toch worden toegelaten tot dit sporttraject.

Toelatingseisen
• Je bent lid van de KNHS.
• Je bent minstens 18 jaar oud tijdens je praktijkexamens.
• Je hebt een sportstand in dressuur (Z1+1) of springen(1.30+1), eventing (Z+1), behaald met een paard. De sportstand mag niet ouder zijn dan 10 jaar n behaald voor 1 september 2023.
• Je bent geslaagd voor de opleiding Aspirant-Instructeur met minimaal een ‘7’ voor Geven van lessen en het Trainen van een paard.
• Je rijdt zelf (actief) op minimaal L2-niveau dressuur en kunt en parcours van 70 cm springen.
• Je beschikt over een laptop of tablet (met WiFi)om de theorietoetsen te maken.
• Je beschikt over een paard om mee te nemen naar de opleidingslocatie voor de praktijklessen. Het paard (evt. 2 paarden):
-Heeft minimaal L2-niveau dressuur en kan 70 cm springen.
-Heeft een minimale stokmaat van 157 cm (zonder ijzers gemeten).
-Wordt tijdens de springgerichte lessen gereden met een veelzijdigheids- of springzadel.
-Mag tijdens de opleiding een verschillend paard zijn voor dressuur en springen, mits het
op het gevraagde niveau loopt, altijd in overleg met de docent.

Je beschikt over een examenpaard dat voldoet aan de bovengenoemde eisen, waar ook een mede-examenkandidaat op mag rijden. Voor dressuur en springen mogen verschillende paarden gebruikt worden.
Je hebt de mogelijkheid om een combinatie mee te nemen naar het examen om aan les te geven op het niveau L2 dressuur en 70 cm springen.

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding o.a. aan bod:
- Didactiek
- Het integreren van rijtechniek en ruiterfitheid in het lesgeven
- Dressuurrijden
- Springen
- Lesgeven
- Biomechanica
- Paard en gedrag, longeren, zadelpassen
- Management rond een paard (gezondheid)
- Beoordelen van de geschiktheid van een (sport)paard, exterieur sportpaard
- EHBO Paard (voor certificaat EHBO-paard)
- Veterinaire begeleiding van (top) paarden
- Gastcolleges;
Gastcollege Gezondheid paard -Hoefbevangenheid
Gastcollege Gezondheid paard –Luchtwegen
Online scholing‘Een beetje opvoeder’ van NOC*NSF t.b.v. Geven van lessen
- Excursie naar (top) sportstal

De verschillende PVB’s (Examens)
PVB 3.1 Geven van lessen (a.digitale kennistoets, b.portfolio, en c.praktijk)
PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfolio)
PVB 3.6 Trainen van paarden (praktijk)
PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard (praktijk)

Het behalen van de digitale kennistoets en het portfolio Organiseren van activiteiten, aanwezigheid (85% lessen en Centrale dagen) en een positieve beoordeling door docenten (Opleidingsbeoordeling) zijn een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de praktijkexamens. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk voor examenonderdelen.

Stage lesgeven
Stage lesgeven, bij een Instructeur(s) minimaal niveau HI-4 met een actieve instructeurslicentie.
(De stageovereenkomsten uploaden in digitale leeromgeving). Totaal 50 lessen waarvan minimaal 20 uur zelf lesgeven onder begeleiding van een instructeur en minimaal 30 lessen observeren en analyseren van lessen.

BHV
Bij het beoefenen van de paardensport zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Als instructeur is het belangrijk dat je weet hoe je in dat geval moet handelen. Vandaar dat er van je verwacht wordt dat je tijdens de opleiding in het bezit komt van een BHV-diploma/ certificaat. Deze moet geldig zijn tijdens de praktijkexamens en de diploma uitreiking. Dit moet je zelf regelen.

De lesdagen en studiebelasting
Lesdagen van ca. 15.30 uur tot 21.30 uur: ingevuld met praktijk en theorie gekoppeld aan praktijk. De lesdagen zullen ca. elke 3 weken plaatsvinden op dinsdag op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

16 praktijkdagen dus (ca. elke 3 weken ) a 5 uur = 80 uur
3 avonden online theorie van 3 uur = 9 uur
1 online uur uitleg examen = 1 uur

De studiebelasting voor de opleiding Instructeur Basissport is naast de opleidingsbijeenkomsten gemiddeld 8 uur per week (theorie en praktijk) naast de stage en de lesavonden. We gaan er namelijk van uit dat je minimaal 5 x per week een paard rijdt en 1 of 2 x per week het lesgeven oefent. Daarnaast moet je ongeveer twee uur per week aan je theorie besteden.

Kosten opleiding
€2485,- (exclusief lesmateriaal, boxhuur) De deelname aan gastcolleges en excursies is gratis.
Lesmateriaal €75,-
Kosten toelatingsexamens;
€90,- Trainen van een paard
€90,- Geven van lessen

Lesmateriaal
Voor de start van de opleiding krijg je een link om het benodigde lesmateriaal te bestellen.

Inschrijven
De opleiding start met de startbijeenkomst op dinsdagavond 3 oktober 2023 en de examens zijn in juli 2024 in Ermelo. Je kunt je inschrijven voor deze opleiding vanaf 15 juni 2023.

STAP-budget
Het kabinet heeft besloten de regeling STAP-budget te beëindigen. Vanaf 2024 worden hiervoor geen middelen meer beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het STAP-budget voor de tijdvakken september en november zijn alleen mogelijk voor OCW erkende opleidingen (scholen). alléén aanvragen in aanmerking komen van OCW erkende scholingen. Dit betekent dat onze instructeursopleidingen helaas niet meer in aanmerking komen om STAP-budget aan te vragen in de maanden september en november.
Terug

Locatie

Nationaal Hippisch Centrum
De Beek 125
3852 PL ERMELO

Deel dit evenement

Tags

Instructeurs
Stuur e-mail